Kategoria: O wartości do 130 tys. zł

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Lidera szkolnego w ramach projektów pn. “Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz “Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

W związku z realizacją projektów  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Powiatu Suskiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia specjalisty ds. zamówień publicznych w związku z realizacją projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

W związku z realizacją projektów  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach...

Czytaj więcej
Ładuję

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie