Urząd Miasta Jordanowa

Herb Miasta Jordanów


Rynek 1, 34-240 Jordanów
tel. 18 269 17 00, fax:18 269 17 19
e-mail: miasto@jordanow.pl
www.jordanow.pl

Miasto leży na prawym brzegu Skawy, na pograniczu Beskidów: Makowskiego, Wyspowego i Żywieckiego. Przez Jordanów przebiega linia kolejowa Kraków – Zakopane i droga krajowa z Wadowic do Nowego Sącza. Miasto zostało założone, na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta z 1564 roku, przez wojewodę krakowskiego Wawrzyńca Spytka Jordana z Zakliczyna. W kolejnych latach i stuleciach miasto wielokrotnie zmieniało właścicieli. Byli nimi m.in. Zebrzydowscy i Sierakowscy. W XVI i XVII wieku odbywały się w Jordanowie głośne na całą okolicę targi bydła. Z najnowszej historii miasta należy odnotować jego bohaterską obronę we wrześniu 1939 r. Rozciągający się pomiędzy łagodnymi wzgórzami Hajdówki i Przykrzca Jordanów jest współcześnie doskonałym miejscem na spokojny, letni czy zimowy wypoczynek. Krzyżują się tu trzy znakowane piesze szlaki turystyczne PTTK.