STAROSTWO POWIATOWE
w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

tel. centrala 33 875 78 00, fax 874 15 52

e-mail: starostwo@powiatsuski.pl

GPS: 49.738906, 19.603093

Adresy skrytek Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

/starostwosucha/skrytka

/starostwosucha/SkrytkaESP

Elektroniczn Platforma Uszłu Administracji Publicznej EPUAP

 

Budynek Starostwa
Budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Wejście główne.

Urząd jest czynny:

  • Poniedziałek – od godz. 8.00 do 16.00
  • Od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Kasa urzędu

  • Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
  • W poniedziałki kasa jest czynna od 8.30 do 15.15*

*Jeżeli poniedziałek przypada na ostatni dzień miesiąca, kasa czynna jest do 14.00.

Starosta – Józef Bałos
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 00, 875 78 09, fax 33 874 25 11

Starosta przyjmuje strony w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00 w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b.
Zapisy w sekretariacie Starosty

Wicestarosta – Zbigniew Hutniczak
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, 875 79 05, fax 33 874 15 52

Wicestarosta przyjmuje strony w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b.
Zapisy w sekretariacie Wicestarosty

Sekretarz – Krzysztof Kołacz
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 00, 875 78 11
email:starostwo@powiatsuski.pl

Skarbnik – Dominika Żywczak
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 30
email:skarbnik@powiatsuski.pl

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Kościelna 5b, tel. centrala 33 875 79 00, 875 79 61, 875 79 25, 875 79 26, 875 79 27, 875 79 28
Marian Kaleta – Naczelnik Wydziału
email:architektura@powiatsuski.pl

Wydział Edukacji
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 45, 875 79 46
Agata Spyrka-Trzop – Naczelnik Wydziału
email:edukacja@powiatsuski.pl

Wydział Finansów
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 30, 875 79 32, 875 79 33, tel./fax 33 874 15 52

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
ul. Kościelna 5b, tel./fax centrala 33 875 78 00
Rafał Hajdyła – Naczelnik Wydziału
email:geodezja@powiatsuski.pl

Wydział Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00 wew. 922, 874 28 88 
Igor Głuc – Naczelnik Wydziału
email: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl, referat.drogownictwa@powiatsuski.pl

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Kościelna 5b, fax 33 875 78 46, tel. 875 78 41, 875 78 42, 875 78 43, 875 78 45
Sabina Lipka – Naczelnik Wydziału
email:komunikacja@powiatsuski.pl

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 40, tel. centrala  33 875 79 00, w.940, 941
Janusz Kociołek – Naczelnik Wydziału
email:promocja@powiatsuski.pl

Wydział Środowiska
ul. Kościelna 5b, tel./fax 33 875 79 35, tel. 875 79 37, 875 79 36
Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału
dane kontaktowe »

Wydział Organizacyjny
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, 875 79 10, fax: 33 874 15 52
email:organizacyjny@powiatsuski.pl

Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 64, 875 79 63, tel./fax: 33 874 27 33
email:czk@powiatsuski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Igor Głuc
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 50

Biuro Administracyjno-Prawne
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 51

Biuro Obsługi Rady Powiatu
Małgorzata Miś
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 15
email:br@powiatsuski.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Agnieszka Targosz
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, wew. 951