Kategoria: O wartości równej lub przekraczającej 130 tys. zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wektoryzacji map zasadniczych z postaci rastrowej do postaci wektorowej oraz uzupełnienie bazy danych BDOT500 i GESUT o zwektoryzowane obiekty, w granicach jednostki ewidencyjnej gminy StryszawA

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz....

Czytaj więcej

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1688K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka w km od 0+127 do 1+ 021, polegającą na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowie jezdni, rozbiórce i budowie sieci energetycznej oświetleniowej w Makowie Podhalańskim oraz w Żarnówce

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z...

Czytaj więcej

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktora nauki jazdy kat. B dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.”Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz....

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych oraz do pracowni diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na dostawę pomocy dydaktycznych do...

Czytaj więcej

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie kursu baristy dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu na nabycie uprawnień do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1kv dla uczniów szkół ponadpodstawowych KSZTAŁCĄCYCH ZAWODOWO Z TERENU POWIATU SUSKIEGO, SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO ORAZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na BudowĘ boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, bieżni 2-torowej okrężnej, skoczni w dal, rzutni …. przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na działce nr ewid. 9972/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi powiatowej nr 1696 K w miejscowości Stryszawa oraz remont drogi powiatowej nr 1715 K w miejscowości Maków Podhalański na Remont drogi powiatowej nr 1696 K w miejscowości Stryszawa oraz remont drogi powiatowej nr 1715 K w miejscowości Maków Podhalański

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego z podziałem na dwie części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na:...

Czytaj więcej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2021 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę posadzki w sali sportowej oraz budowę drenażu wokół części budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Żarnówka w jednostce ewidencyjnej Maków Podhalański

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r....

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony – Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Liderów szkolnych w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz ,,Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Przetarg nieograniczony – Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Liderów szkolnych w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie  II” oraz ,,Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku...

Czytaj więcej
Ładuję

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje

Projekty i Fundusze Krajowe w prowadzone w Powiecie Suskim

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie