Kategoria: O wartości równej lub przekraczającej 130 tys. zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na BudowĘ boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, bieżni 2-torowej okrężnej, skoczni w dal, rzutni …. przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na działce nr ewid. 9972/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi powiatowej nr 1696 K w miejscowości Stryszawa oraz remont drogi powiatowej nr 1715 K w miejscowości Maków Podhalańskina Remont drogi powiatowej nr 1696 K w miejscowości Stryszawa oraz remont drogi powiatowej nr 1715 K w miejscowości Maków Podhalański

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r....

Czytaj więcej

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego z podziałem na dwie części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na:...

Czytaj więcej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2021 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę posadzki w sali sportowej oraz budowę drenażu wokół części budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Żarnówka w jednostce ewidencyjnej Maków Podhalański

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r....

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony – Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Liderów szkolnych w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz ,,Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Przetarg nieograniczony – Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Liderów szkolnych w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie  II” oraz ,,Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku...

Czytaj więcej
Ładuję

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie