Urząd Gminy Zembrzyce

Herb Gminy Zembrzyce

34-210 Zembrzyce 540
tel. 33 874 60 02, 874 60 40; fax 33 877 07 00
e-mail: gmina@zembrzyce.pl,
www.zembrzyce.pl

W skład gminy wchodzi 5 wsi: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Zembrzyce, położónych w obrębie Beskidów: Małego i Makowskiego. Granicę pomiędzy tymi grupami górskimi wyznacza na obszrze gminy dolina rzeki Skawy. Przez teren gminy prowadzi linia kolejowa Kraków – Zakopane oraz drogi: z Suchej Beskidzkiej do Wadowic i do Krakowa przez Sułkowice.

Najstarsze wsie gminy istniały już w 1. poł. XIV w. Na lewym brzegu Skawy widoczne są ślady dworu obronnego wystawionego w XVI w. przez Jana Zembrzyckiego, według archeologów w miejscu tym, już w okresie kultury łużyckiej znajdował się gród. Słynące z garbarstwa Zembrzyce biegłość w uprawianiu tego rzemiosła zawdzięczają, według tradycji, osadzonym tu kiedyś jeńcom tatarskim. Gmina Zembrzyce jest dziś miejscem, w którym turyści znajdą ciszę, spokój i bezpośredni kontakt z przyrodą. W przyszłości gmina zyska mocne atuty, na części jej terenów rozciąga się bowiem Jezioro Mucharskie, powstałe po przegrodzeniu Skawy zaporą budowaną w Świnnej Porębie. Trzema znakowanymi pieszymi szlakami turystycznymi PTTK, prowadzącymi przez teren gminy, można wędrować po górach Beskidów: Małego i Makowskiego.