Starosta Suski
Józef Bałos

Wicestarosta Suski
Zbigniew Hutniczak

Członkowie Zarządu:

Joanna Stypuła

Krzysztof Chudzik

Piotr Surzyn

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

Sekretarz Powiatu
Krzysztof Kołacz

Skarbnik Powiatu
Dominika Żywczak