Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na:

Kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Żarnówka w jednostce ewidencyjnej Maków Podhalański

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA NA MINIPORTALU: f71cf19d-3917-4db6-b646-527503a9e199

dokumenty zamówienia:

08d8e793-f725-9806-805c-9c0001093daa.pdf

swz- zarnowka.pdf

zalaczniki do swz wz.272.1.2021.zip

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

(Opublikowano dnia 23.03.2021r. godz.10:15)

informacja dot_kwoty.pdf

Informacja dot. złożonych ofert:

(Opublikowano dnia 23.03.2021r. godz. 12:15)

informacja dot_złozonych ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 14.04.2021):