aktualności :

Wydział Środowiska

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Dane kontaktowe »

 

 

 

 

Wydział Środowiska


1) opracował i pozyskał  36 384 026 zł na realizacje "Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego" w ramach którego

a)wykonane będzie 3007 instalacji solarnych  przeznaczonych dla budynków mieszkalnych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej

b)wykonana będzie  instalacja solarna  przeznaczona dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej służącej do przygotowania ciepłej wody  użytkowej

c) przeprowadzona będzie promocja projektu

d)  przeprowadzony będzie nadzór inwestorski projektu

e) wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia wymagane ustawą prawo budowlane

f) podpisano umowy z 3007 mieszkańcami na realizację projektu

bliższe  informacje na temat projektu

 

 

2) pozyskał 973 024 zł (czyli 90 % kwoty inwestycji wynoszącej  1 082 126  zł ) na „Modernizacje  instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne) dla obiektów:

a) Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

b) Domu Pomocy Społecznej w Łętownii

c ) Zespołu Szkół im. Witosa w Suchej Beskidzkiej

c) Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej (podgrzanie wody basenowej)

bliższe informacje na temat projektu

 


3) opracował i pozyskał 5 149 354 zł (czyli  97 % kwoty inwestycji wynoszącej 5 266 348 zł)  na projekt pn. "Poprawa efektywności  energetycznej  obiektów  Powiatu suskiego  przez termomodernizacje  10 obiektów użyteczności publicznej" mający na celu termomodernizację budynków  i wymianę wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania w następujących obiektach:

a) Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

b) Internat Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

c) Dom Pomocy Społecznej w Łętowni

d)Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim

f) Internat Ośrodka Specjalnego  w Makowie Podhalańskim (wymiana kotłowni montaż układu solarnego)

g)Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

f) Budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

g) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej w Suchej Beskidzkiej

h) Zespół Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

i) Powiatowy Urząd Pracy  w Suchej Beskidzkiej (wyłącznie termomodernizacja)

Przygotowano pełną dokumentację, uzyskano pozwolenia na budowę, w lipcu  2011 r wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie

 

bliższe informacje na temat projektu

 

4) prowadzi działania związane z  dofinansowaniem kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierąjących azbest znajdujących się na  budynkach  mieszkalnych.

Poniżej przedstawiono efekty działań:

 

Rok

Ilość odpadów zawierających azbest objętych dofinansowaniem (tony)

Ilość wniosków

Wysokość wypłaconego dofinansowania (zł)

2004-2006

196

97

49 931

2007

220

102

57 140

2008

387

175

81 254

2009

433

190

163 291

2010

602

232

123 570

2011

724

283

178 854

2012 540 231 130 636
2013 578 269 137 914
2014 654 282 149 218
2015 464 212

108 649

Razem

3680

1579

922 590

UWAGA !!! od 2009  dofinansowanie wypłacane jest w ramach porozumień zawartych z gminami  w wyniku których Gminy przekazują 30 %   kosztów  (Sucha Beskidzka - 50 %), Powiat pokrywa 40 % kosztów

 

 

5) prowadzi  coroczne konkursy w ramach edukacji  ekologicznej :

a) dla mieszkańców  Powiatu suskiego -  "Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie rolnym"  z cennymi nagrodami rzeczowymi min. coroczne 7 dniowe pobyty  na morzem dla  dwóch laureatów oraz osób towarzyszących

bliższe informacje na temat konkursów

b)  dla uczniów szkół i przedszkoli  Powiatu suskiego

bliższe informacje  na temat konkursów

 

6) prowadzi zbiórkę  zużytych baterii

Baterie zbierane są

a) w ramach konkursów plastycznych przez  uczniów

b) w pojemnikach umieszczonych  w urzędach

Zebrane baterie wymieniane są na nagrody dla szkół i przedszkoli biorących udział w konkursach plastycznych

 

Rok

Ilość zebranych baterii (w kg)

2016 720
2015 1570
2014 1340
2013 816
2012 660

2011

1016

2010

870

2009

854

2008

739

2007

885

2006

425

Razem

9895

 

 

7) prowadzi zbiórkę przeterminowanych leków w trzech aptekach:

a) Apteka im. J. Stopy ul. Handlowa  3 , Sucha Beskidzka

b) Apteka , al. Kasztanowa 11 , Maków Podhalański

c) Apteka , ul. Piłsudskiego  1 , Jordanów

 

W ramach działań zebrano i przekazano do utylizacji następującą ilość przeterminowanych leków (w kg) :

 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

Sucha

53

72

84

124

115

136

144 229

584

Maków

11

47,8

93

97

106

127

87 114

481,8

Jordanów

62

69,8

81

96

132

76

123 159

516,8

SUMA

126

189,6

258

317

353

339

354 502

1582,6

 

 

 

Do pobrania (wycinki z prasy)

- Prace Wydziału Środowiska w latach 2007-2010 »
- Prace Wydziału Środowiska w latach 2003-2006 »

- Prace Wydziału Środowiska w latach 1999-2002 »


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

SUMA

Sucha

53

 

 

 

 

 

 

Maków

11

 

 

 

 

 

 

Jordanów

62

 

 

 

 

 

 

SUMA

126

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Prace Wydziału
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008