Ogłoszenie Prezesa ARiMR w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2021 r.

Pobierz ogłoszenie