Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na Zakup i dostawę oprogramowania na potrzeby uruchomienia systemu EZD – w ramach projektu grantowego Cyfrowy Powiat

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 22.09.2023r. g. 11:30)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 22.09.2023 g.12:20)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Opublikowano dnia 28.09.2023)