Z początkiem września br. dobiegły końca prace remontowe na odcinkach dróg powiatowych w Stryszawie i Łętowni. Obie inwestycje zostały zrealizowanie dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11 400 000 zł.

Zakres prac na odcinku drogi powiatowej nr 1695 K Zawoja – Stryszawa o długości 1,5 km (od końca serpentyn prowadzących z Przysłopia w kierunku Stryszawy) obejmował wymianę nawierzchni, likwidację przełomów, odcinkowe poszerzenie jezdni, poprawę odwodnienia, remont przepustów.

Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 4 810 854,28 zł, w tym rządowa dotacja 4 439 317,94 zł, wkład własny powiatu 185 768,18 zł, udział gminy Stryszawa 185 768,16 zł.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1685 K Pcim – Łętownia – Jordanów na odcinku o długości 4 km (od granicy z powiatem myślenickim) obejmowała wymianę nawierzchni, likwidację przełomów, poprawę odwodnienia, remont pokładu mostu, chodników, przepustów, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez zainstalowanie aktywnego oznakowania przejść dla pieszych, wykonanie progów zwalniających przy szkole oraz pasów akustycznych przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i na łukach drogi.

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 7 509 188,43 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 6 960 682,06 zł, wkład własny powiatu 274 253,19 zł, udział gminy Jordanów 274 253,18 zł.

Galeria nr 1. Droga powiatowa w Stryszawie.

Galeria nr 2. Droga powiatowa w Łętowni.