Zarząd Powiatu Suskiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2023 rok w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonano wyboru następujących ofert:

1.na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Odnowa i konserwacja górskich szlaków turystycznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 5000 zł.

2.na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

oferta złożona przez Grupę Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Utrzymanie gotowości ratowniczej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach na terenie Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 7000 zł.