Informujemy, że zakończony został nabór w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zgodnie z § 8 pkt 6 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 769.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, przedstawiamy wykaz ofert nie spełniających części wymogów formalnych ale kwalifikujących się do dokonania uzupełnień:

1.Oferta na zadanieOrganizacja Mistrzostw Małopolski oraz Powiatowego Turnieju o Puchar Ziemi Suskiej”, złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Górzanka” Nawojowa Góra.

Szczegółowe informacje nt. zaistniałych braków formalnych można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy (Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 201, tel. 33 875 79 40).

Przypominamy, że zgodnie z § 8 pkt. 7 i 9 Załącznika nr 1 do ww. uchwały oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych ale kwalifikuje się do dokonania uzupełnień jest zobowiązany do ich uzupełnienia do dnia 11.01.2022 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy). Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.

Sucha Beskidzka, 04.01.2022 r.