W roku szkolnym 2022/2023 powiat suski wnioskował o wsparcie finansowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Udało się otrzymać środki za które Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej zakupił dwa interaktywne monitory dotykowe, jeden o przekątnej ekranu 86 cali, drugi o przekątnej 75 cali. Wysokość otrzymanej w ramach programu dotacji to 14.000,00 zł. Wkład własny wyniósł 3.500,00 zł. Całkowita wartość zakupionego sprzętu to kwota 17.500,00 zł.