Powiat suski w roku 2023 ponownie uzyskał wsparcie  finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Dzięki otrzymanym środkom, młodzież dwóch szkół miała możliwość uczestniczenia w wycieczkach szkolnych, w ramach których poznała zabytki kultury Polski oraz uczestniczyła w ciekawych zajęciach.

Pierwsza wycieczka odbyła się w czerwcu 2023 r. – uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy SOSW w Makowie Podhalańskim odwiedzili Zakopane, poznali historię regionu oraz kulturę Podhala, zwiedzając m.in. Muzeum Karola Szymanowskiego oraz Muzeum Tatrzańskie. Dofinansowanie 2-dniowego wyjazdu wyniosło 9.840,00 zł. natomiast wkład własny pokryty przez rodziców – 2.460 zł.

We wrześniu 2023 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej pojechali na dwie jednodniowe wycieczki, dzięki którym odwiedzili Pszczynę, Inwałd oraz Kraków. Dotacja uzyskana na obydwie wycieczki wyniosła 9.656,00 zł, dodatkowo rodzice uczniów wpłacili 3.916,00 zł w ramach wkładu własnego.

Środki uzyskane z dotacji w ramach Poznaj Polskę w roku 2023: 19.496,00 zł.

Wkład własny rodziców: 6.376,00 zł.

W sumie koszt wycieczek: 25.872,00 zł.