NAZWA PROGRAMU

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

CEL SZCZEGÓŁOWY

Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

TYTUŁ PROJEKTU

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Suskim – kontynuacja 2022 r.

DATA PODPISANIA POROZUMIENIA

01.12.2022r.

WARTOŚĆ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” w 2022r.

109 968,83 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” w 2022r.

100 000,00zł

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

– zakup odblasków z nazwą programu oraz nagród uczniów placówki partnerskiej o tematyce związanej z bezpieczeństwem

– poprawa infrastruktury w rejonie istniejącego przejścia w km 4+710 i wykonanie  nowego przejścia w km 4+860: wykonanie obustronnych oświetleń przejść podłączonych do sieci  energetycznej, oznakowanie przejść (pionowe i poziome) oraz doposażenie w urządzenia brd

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

(partnerzy projektu deklarujący nieodpłatny udział w projekcie):

  1. Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie
  3. Parafia Nawiedzenia NMP w Krzeszowie
  4. Urząd Gminy Stryszawa