Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu wykonują badanie potrzeb z zakresu publicznego transportu zbiorowego wśród mieszkańców powiatu suskiego w celu opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Suskiego.

Zwracamy się z uprzejma prośbą do mieszkańców powiatu suskiego o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowania wyżej wymienionego planu obejmującego linie użyteczności publicznej w obrębie granic administracyjnych powiatu.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://ankieta.powiatsuski.pl/ w terminie do 31.01.2024 r.

Informujemy ponadto, że ankieterzy nie zbierają i nie przetwarzają danych osobowych.