Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach działania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” opracowało program pn. „Wektory życia”.

W ramach programu zostaną przeprowadzone kursy doskonalące dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Dyrektorzy czterech szkół prowadzonych przez powiat suski zgłosili  do udziału w kursie łącznie 20 nauczycieli.  Na realizację zadania powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 30 400 zł. po zawarciu stosownego porozumienia z MEiN. Kwotę powyższą stanowią środki w wysokości 18 000 zł. na sfinansowanie szkolenia dla 20 nauczycieli, które zrealizuje MCDN oraz pozostała kwota w wysokości 12.400 , stanowi koszt wynagrodzeń dla zgłoszonych nauczycieli, którzy zobowiązani będą do realizacji zajęć   z uczniami (po 4 godziny odpłatne oraz 8 godzin bezpłatnie).

W powyższym programie wezmą udział nauczyciele z następujących szkół:

  1. Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 4 osoby
  2. Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 2 osoby
  3. Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie – 10 osób
  4. Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie – 4 osoby