W ramach projektu przewidziano środki na wyposażenie/doposażenie pracowni. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 16 pracowni zawodowych. Wykonane zostaną również prace adaptacyjne 5 pracowni przedmiotów zawodowych.

+Galeria