Przez okres realizacji projektu prowadzone będzie doradztwo zawodowe dla uczniów. Doradztwo prowadzone będzie indywidualnie dla każdego z uczniów w Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ), które zostanie utworzone na bazie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Celem prowadzenia doradztwa będzie, jak wynika z diagnozy, indywidualizacja rozwoju zawodowego uczniów ponieważ uczniom trudno się otworzyć przed grupą, natomiast łatwiej im to przychodzi w sytuacji rozmowy indywidualnej z profesjonalnym doradcą. Ta forma wsparcia wskaże uczniom ich silne i słaby strony oraz optymalne ścieżki rozwoju w momencie, gdy mają oni jeszcze czas na dokonanie zmian i na uzupełnienie deficytów oraz rozwój mocnych stron.

Wskazany zakres wsparcia to:

  • Diagnozowanie swojego potencjału zawodowo-społecznego,
  • Planowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego,
  • Wsparcie w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów do podjęcia pracy zawodowej,
  • Poznanie sposobów aktywnego poszukiwania pracy,
  • Zapoznanie z Instytucjami i osobami, które mogą udzielić informacji w zakresie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Efektem doradztwa będzie pełniejsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

(po kliknięciu się pobierają dok.)

Zasady indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej dla uczniów w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie.”

*Formularz zgłoszeniowy dla ucznia – praktyka/staż zawodowy

*Deklaracja uczestnictwa w projekcie
*Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
*Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
*Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych\

+Galeria