Starosta Suski zaprasza do złożenia oferty na

opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych na terenie gminy Budzów,   Jordanów i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Bystra Sidzina, Maków   Podhalański, Zawoja, Jordanów  powiatu suskiego wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w standardzie wykonania zgodnie z Zarządzeniem nr 37   Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zn. ZU.6007.3.2020  z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie przeznaczania środków związanych z funduszem leśnym na sporządzanie   uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach.

Do pobrania

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wykaz wykonanych usług

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy upul

projekt umowy rodo