aktualności :

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

ul. Kościelna 5b, tel./fax centrala (33) 87-57-800
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Rafał Hajdyła, tel. (33) 87-57-820

Jakie sprawy:
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego, (do pobrania: formularz-zgłoszenie pracy geodezyjnej)
- sporządzanie wytycznych technicznych do zgłaszanych prac geodezyjnych,
- kontrola zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjno-kartograficznych, (do pobrania: formularz-wniosek o przyjęcie do zasobu / wyłączenie z zasobu)
- zakładanie i aktualizacja map zasadniczych i ewidencyjnych, tworzenie mapy numerycznej,
- opracowanie i realizacja projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
- prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- wykonywanie kopii kserograficznych i ozalidowych z posiadanych map ewidencyjnych w skalach 1:1000, 1:2000, 1:2880; sytuacyjno-wysokościowych (zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000,
- sporządzanie wyrysów z map ewidencyjnych i wypisów z części opisowej ewidencji gruntów,
- wykonywanie kopii innych dokumentów z zasobu,
- wgląd do map ewidencyjnych i zasadniczych
- poświadzczenie zgodności opracowań geodezyjnych do celów prawnych z materiałami przechowywanymi w PODGiK.

 

Opłaty za wyrysy:

----- zł

za każdą następną działkę

------ zł

 

Opłaty za wypisy:

dla pierwszej działki ------- zł

dla każdej następnej działki - -------- zł

 


Gdzie załatwić:
- Geodeta Powiatowy-Naczelnik Wydziału: parter, pokój nr 17, tel. 87-57-820
- obsługa zgłoszeń geodezyjnych: parter, pokój nr 14, tel. 87-57-825
- kontrola operatów, wydawanie dokumentów dla geodetów: parter, pokój nr 15, tel. 87-57-824
- wydawanie kopii map i wypisów: parter, pokój nr 9, tel. 87-57-827

 

Kiedy:
- godziny pracy: codziennie 7.00 - 15.00
- obsługa stron - codziennie 8.00 - 14.00

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00

- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008