Jakie sprawy:

– ewidencja nieruchomości,
– zbywanie nieruchomości,
– najem i dzierżawa nieruchomości,
– ustalenie opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego,
– aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,
– przeniesienie nieodpłatnego prawa własności gruntu na rzecz właściciela budynków w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
– odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
– przyjmowanie wniosków,

– ustalanie wysokości odszkodowania.