Ogłoszone zostały konkursy o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych AMICUS HOMINUM, a także o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZTAŁY SOLI.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/przyjaciel-czlowieka-zglos-kandydata-do-nagrody-amicus-hominum

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/nagroda-krysztaly-soli-25-tysiecy-dla-lidera-pozarzadowej-malopolski