1. Ola!  Kołłątaj na podbój Europy” w ramach przyznanej 5-letniej akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000043986, w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 – Mobilność edukacyjna

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054959

Termin realizacji: 01.06.2022r. – 31.08.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE w pierwszym naborze: 52 094,00 Euro

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie otrzymał Akredytację w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Akredytacja została przyznana na okres 5 lat. Oznacza to, że młodzież kształcąca się w Branżowej Szkole I stopnia, będzie miała możliwość wyjeżdżać na miesięczne praktyki do Portugalii oraz Hiszpanii. Praktyki będą realizowane w firmach odpowiednich do konkretnego zawodu.

Podczas projektu uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe, językowe, kulturowe.

Projekt obejmuje 2 etapy.

Pierwszy polega na przygotowaniu uczniów do wyjazdu pod kątem językowym, kulturowym   i pedagogicznym oraz na zajęciach
z doradcą zawodowym przygotowujących do sporządzania CV Europass oraz do rozmowy kwalifikacyjnej.

Drugi etap to praktyki zawodowe połączone z realizacją programu kulturowego oraz nauką   j. portugalskiego lub hiszpańskiego.

Pierwszy projekt Akredytacji „Ole! Kołłątaj na podbój Europy” realizowany jest  od 1.06.2022r. – 31.08.2023r.

W ramach pierwszej rundy projektowej kwota dofinansowania w wysokości 52 094,00 Euro pozwoliła na udział 19 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie realizowali praktyki zawodowe  w portugalskich firmach w mieście Setubal. Uczestniczyli w kursie j. portugalskiego  oraz poznawali kulturę, zabytki, przyrodę pięknej Portugalii uczestnicząc w wycieczkach  do Lizbony, Sintry, Sesimbry oraz płynąc na Półwysep Troja.

Drugi projekt Akredytacji „Ola! Kołłątaj na podbój Europy” realizowany będzie  od 1.06.2023r. – 31.08.2024r. W ramach drugiej rundy projektowej kwota dofinansowania również wynosi 52 094 euro. 19 uczniów wraz z opiekunami w maju 2024r. weźmie udział w 4-tygodniowej mobilności podczas których będą doskonalić swoje kompetencje zawodowe.

Podczas pierwszej mobilności w dniach 9.02.2023r.-9.03.2023r. uczniowie odbyli praktyki w Portugalii w następujących zawodach: elektromechanik, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, elektromechanik oraz cukiernik i piekarz.  Podczas zajęć,  wszyscy praktykanci pracowali w zakładach pod nadzorem specjalistów gdzie mogli pogłębiać swoje umiejętności praktyczne, zdobywać nowe doświadczenia oraz  uzupełniać własną wiedzę.

  1. Europejskie podróże z Kołłątajem”  w ramach przyznanej 5-letniej akredytacji  2021-1-PL01-KA120-SCH-000043511 w sektorze: Edukacja szkolna Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000054770

Termin realizacji: 01.06.2022r. – 31.08.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE w pierwszym naborze: 15 427,00 Euro

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie otrzymał Akredytację w sektorze Edukacja szkolna.  Akredytacja została przyznana na okres 5 lat i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest:

Uczestnictwo w tym projekcie odbywa się dwutorowo poprzez organizację dwóch typów mobilności. Pierwsza z nich to mobilność grupowa uczniów, w której młodzież kształcąca się w oddziałach licealnych będzie miała możliwość uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w europejskich placówkach edukacyjnych. Druga z nich to kursy, job shadowing lub teaching assignment, skierowana dla kadry nauczycielskiej i pedagogicznej.

  • podniesienie kompetencji językowych uczniów, w szczególności znajomości języka angielskiego,
  • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i pedagogiczno- psychologicznych,
  • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli,
  • poszerzenie wiedzy metodycznej nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń w stosowaniu form i metod nauczania w różnych systemach edukacyjnych, stosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi.

Projekt obejmuje 2 etapy:

Pierwszy polega na przygotowaniu uczniów do wyjazdu pod kątem językowym, kulturowym i pedagogicznym.

Drugi etap to uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych w europejskiej placówce zagranicznej z realizacją programu kulturowego.

Pierwszy projekt Akredytacji „Europejskie podróże z Kołłątajem” realizowany jest od 1.06.2022r. – 31.08.2023r.

W ramach pierwszej rundy projektowej kwota dofinansowania w wysokości wynosiła 15 427,00 Euro.

Pozwoliła ona na udział 14 uczniów i 2 opiekunów w mobilności grupowej uczniów. Uczniowie realizowali zajęcia edukacyjne we włoskiej szkole w Palermo na Sycylii: Liceo Scientifico Statale „Benedetto Croce”. Oprócz uczestnictwa w zajęciach szkolnych, uczniowie mieli okazje poznać kulturę, obyczaje, zabytki i piękno przyrody miasta Palermo i okolicznych miejscowości.

Jednocześnie w ramach tego dofinansowania odbył się kurs języka angielskiego, w którym wzięło udział dwoje nauczycieli z ZSHK w Jordanowie. Nauczyciele odbyli kurs w Gateway School of English, w miejscowości St.Julians w Malcie. Oni również oprócz realizacji celów i zadań kursu, mieli możliwość zapoznania się z zabytkami i pięknem tej malowniczej wyspy.

Drugi projekt Akredytacji „Europejskie podróże z Kołłątajem II” realizowany będzie od 1.06.2023r. – 31.08.2024r.

W ramach drugiej rundy projektowej kwota dofinansowania wynosi 13 558,00 Euro. Szkoła zaplanowała do udziału w projekcie 16 uczniów + 2 opiekunów oraz 4 nauczycieli.

Relacja z pierwszej mobilności

Podczas pierwszej mobilności w dniach 22.10.2022 do 29.10.2022r. Palermo/Sycylia/Włochy uczestnikami byli uczniowie liceum ogólnokształcącego nr 1 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, z klas 2, 3 i 4 (16-18 lat) o profilu humanistycznym. Poprzez udział w mobilności podnieśli kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie komunikacji w języku angielskim. Uczestnicy wzięli udział, wraz z włoskimi rówieśnikami, w zajęciach z języka angielskiego, włoskiego czy historii, aby efektywnie uczestniczyć w kształtowaniu szeroko rozumianych kompetencji w zakresie przedmiotów humanistycznych. Po zajęciach szkolnych realizowali program kulturowy, mając okazję odwiedzić takie miejsca jak: zabytkowe części miasta Palermo, Pałac Normanów, kaplica Palatyńska, katedra w Monreale, Muzeum Archeologiczne Antonino Salinas, Teatr Massimo.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

20.11.2022-27.11.2022 ST. JULIANS/MALTA

Do projektu zostało zakwalifikowanych dwoje nauczycieli zgodnie z regulaminem rekrutacji. Były nimi osoby koordynujące projekty międzynarodowe. Podniesie kompetencji językowych tych osób wpłynie na poprawę jakości pracy projektowej, pogłębienie współpracy międzynarodowej oraz wzrost samooceny. Przez cały okres trwania kursu nauczyciele uczestniczyli w zajęciach konwersacyjnych prowadzonych przez różnych nauczycieli, którzy przełamywali w nich bariery językowe oraz zachęcali do konwersacji w języku angielskim. Grupa liczyła 15 osób, wśród, których byli studenci z Francji, Japonii, Chin, Kolumbii, Argentyny, Brazylii oraz Ukrainy. Zajęcia miały na celu wzbogacenie słownictwa, poznanie popularnych powiedzeń i idiomów używanych w życiu codziennym, opowiadanie o sobie, swoim miejscu zamieszkania, kulturze, pracy poprzez konwersację, dyskusję, gry zespołowe oraz pracę w grupach.

Realizując powyższe projekty szkoła kieruje się standardami jakości Erasmusa, prawidłowym zarządzaniem mobilnościami, zapewniając standardy jakości i wsparcia uczestników a także upowszechniamy rezultaty projektu.