W sobotę 14 stycznia 2023 r. Zawoja gościła uczestników Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych “Babiogórskie Podłazy”. Tym razem na scenie Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zaprezentowało się dwanaście grup kolędniczych, których występy oceniała komisja w składzie: dr Bożena Lewandowska (etnomuzykolog), Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka, dr Artur Czesak (językoznawca dialektolog).
Wśród czterech grup dziecięcych najlepszy okazał się zespół “Mała Juzyna” z Zawoi, drugie miejsce zajął zespół regionalny “Zbójnik” ze Skawicy, a trzecie – “Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały także “Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa.
I miejscem w kategorii grup młodzieżowych nagrodzono występ zespołu regionalnego “Zbyrcocek” z Juszczyna.
Natomiast w kategorii grup dorosłych I miejsce przypadło w udziale “Kolodnikom ze Suche” z Suchej Beskidzkiej, II miejsce zajęli ex aequo: “Zbyrcok” z Juszczyna i “Kolyndnicy Spod Jałowca” ze Stryszawy, a III miejsce – “Cieślica” z Zawoi. Wyróżnienie otrzymały: “Grupa kolędnicza z Rajem” z Zawoi oraz grupa kolędnicza “Herody” z Jordanowa, a zespołowi “Babiogórzanie – Polana Makowska” wręczono dyplom za udział w przeglądzie.
Tradycyjnie najlepsze grupy kolędnicze z terenu powiatu będą miały okazję zaprezentować się na przeglądach ogólnopolskich. I tak do udziału w „Pastuszkowym Kolędowaniu” – Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu komisja wytypowała zespoły: “Zbyrcocek” z Juszczyna, “Mała Juzyna” z Zawoi, “Zbójnik” ze Skawicy i “Małą Ziemię Suską” z Suchej Beskidzkiej, zaś na 51. Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej pojadą: „Kolodnicy ze Suche” z Suchej Beskidzkiej, “Zbyrcok” z Juszczyna, „Kolyndnicy Spod Jałowca” ze Stryszawy oraz “Cieślica” z Zawoi.

Organizatorami imprezy było Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, a współorganizatorem – Starostwo Powiatowe.