Laser holmowy z morcelatorem o wartości 378 tys. zł, ultrasonograf kosztujący ponad 193 tys. zł czy stół operacyjny z wyposażeniem wart 162 tys. zł – to tylko część specjalistycznego sprzętu, który trafi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Wszystko dzięki temu, że premier Mateusz Morawiecki przekazał na rzecz powiatu suskiego niemal 1,3 mln zł z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. To kolejne dofinansowanie z ogólnej rezerwy budżetowej na wsparcie małopolskiej służby zdrowia

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał ze starostą suskim Józefem Bałosem oraz wicestarostą Zbigniewem Hutniczakiem umowę potwierdzającą przyznanie środków na to zadanie inwestycyjne. W uroczystości uczestniczyli senator Andrzej Pająk oraz dyrektor Szpitala Marek Haber.

W Oddziale Urologicznym ZOZ Sucha Beskidzka w roku 2021 leczonych było 995 pacjentów, natomiast z Poradni Urologicznej skorzystało 8930 pacjentów. Szpital w Suchej Beskidzkiej zabezpiecza świadczenia w tym zakresie nie tylko dla mieszkańców powiatu suskiego, ale także powiatów ościennych. Planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Nowoczesne specjalistyczne wyposażenie pozwoli na poprawę warunków sprawowanej opieki medycznej i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości diagnostyki i metod leczenia, zwłaszcza pacjentów onkologicznych. Nowoczesna diagnostyka urologiczna jest tu kluczowa – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pragnę wyrazić wielką radość, że to wydarzenie dokonuje się w tym Szpitalu, w tym powiecie. Szpital cieszy się dużą renomą. Spoza powiatu suskiego było tu przyjmowanych ponad 25% pacjentów. Wiele rzeczy zostało już tu zrobionych, ale wiele jeszcze brakuje. Stąd ta dotacja dla tego Oddziału jest moją wielką radością. Dziękuję Panu Wojewodzie za przychylność. Moim życzeniem jest, aby jak najszybciej tę umowę przenieść na zakup sprzętu – mówi senator Andrzej Pająk.

Na początku pandemia miała priorytet, w tej chwili są inne tematy, chociażby uchodźcy, których przyjmujemy. Ten temat dofinansowania dla lokalnego Szpitala jest dla nas bardzo istotny – nie tylko lokalnego, bo działa znacznie szerzej. Proszę przekazać podziękowanie dla Pana Premiera, bo to środki z jego rezerwy, którą on dysponuje – mówi starosta suski Józef Bałos.

Cieszymy się bardzo z faktu uzyskania dofinansowania na doposażenie naszego Oddziału Urologicznego i Pracowni Endoskopii Urologicznej. W roku ubiegłym udało się nam wykonać prace związane z modernizacją pracowni, dzięki czemu jest przygotowana na przyjęcie nowego sprzętu medycznego. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego naszych pacjentów. Nowoczesne specjalistyczne wyposażenie, jakie chcemy zapewnić, pozwoli na poprawę warunków sprawowanej opieki medycznej i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości diagnostyki i metod leczenia, zwłaszcza pacjentów onkologicznych – dodaje dyrektor ZOZ w Suchej Beskidzkiej.

Całkowity koszt inwestycji – obejmującej zakup odpowiedniego wyposażenia i sprzętu medycznego – został oszacowany na 1 558 522, 24 zł. Środki z ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 1 246 817 zł stanowią 80% kosztów zadania. 10% planowanych kosztów zadeklarował sfinansować ze środków własnych powiat suski, natomiast kolejnych 10% kosztów zakupów zostanie pokrytych ze środków ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

tekst, foto – Małopolski Urząd Wojewódzki