1. Powiat Suski zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w ramach Projektu grantowego pt.: Cyfrowy Powiat, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym.
Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2023 r. do godz. 11.00

Załączniki do pobrania:

https://powiatsuski.pl/wp-content/uploads/2023/09/WO.2600.16.2023-Zapytanie-ofertowe-3.docx

https://powiatsuski.pl/wp-content/uploads/2023/09/WO.2600.16.2023-Zapytanie-ofertowe-3.pdf

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (WO.2600.16.2023) NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Załączniki do pobrania:

https://powiatsuski.pl/wp-content/uploads/2023/09/WYNIK-ZAPYTANIA-OFERTOWEGO-WO.2600.16.2023.pdf