Oprócz obiektów zebranych tematycznie i omówionych we wcześniejszych rozdziałach warto wspomnieć jeszcze w kilku zdaniach o innych.
Ciekawą grupę stanowią budynki, których powstanie związane jest z uruchomieniem Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Odcinek biegnący przez Podbabiogórze oddany został do użytku 16 XII 1884 r. Do dziś zachowały się budynki stacyjne w Hucisku, Lachowicach, Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim i Osielcu. Są to obiekty wzniesione według typowych dla całej monarchii austro-węgierskiej projektów.

Z biegiem lat były one poddawane kolejnym modernizacjom, ale ich zasadnicze bryły zachowały w większości swój pierwotny kształt. Najokazalszy i najbardziej rozbudowany jest gmach dworca w Suchej. W okresie świetności kolei, w reprezentacyjnych wnętrzach, działały tu dwie restauracje z poczekalniami dla poszczególnych klas. Również w latach 80-tych XIX w. wybudowane zostały w pobliżu dworca dwa, piętrowe, murowane, kolejarskie domy mieszkalne oraz budynek parowozowni.
Inną grupę obiektów stanowią budynki postawione dla administracji dóbr leśnych. Obok wspomnianego już dworku w Stryszawie na uwagę zasługują jeszcze dwa. Budynek Zarządu Lasów, usytuowany w Zawoi Widłach, wzniesiony według projektu nadwornego budowniczego Arcyksięcia Albrechta Habsburga – Karola Pietschka w 1879 r. Jest to budynek parterowy, dwutraktowy, w części podpiwniczony, nakryty dachem czterospadowym, z płytkimi ryzalitami bocznymi tworzącymi pozory skrzydeł oraz ze zdobnymi detalami elewacji. Drugi z obiektów, budynek Nadleśnictwa w Suchej (ul. Zamkowa 7), powstał w tym samym okresie, współcześnie modernizowany jest budowlą o ciekawej, asymetrycznej bryle, murowaną, parterową z wyeksponowaną w części północnej piętrową, kwadratową “wieżą”.


Nadleśnictwo w Suchej Beskidzkiej


Niewiele zostało po dawnej zabudowie przemysłowej. Resztki murów wielkiego pieca huty “Maurycy” (tzw. Hamernia) w Makowie Podhalańskim przypominają o dobrze rozwiniętym w całej okolicy, w XIX w., hutnictwie. W Suchej Beskidzkiej (ul. Mickiewicza 32) zachował się częściowo budynek dawnego browaru dworskiego.
Na koniec słowo o miejscach wiecznego spoczynku mieszkańców Podbabiogórza. Właśnie tam, na cmentarzach, odnaleźć możemy stare, nieraz XIX – wieczne, grobowce, nagrobki i pomniki nagrobne będące często także małymi dziełami sztuki. Do rejestru zabytków wpisany jest cmentarz parafialny w Suchej Beskidzkiej założony w 1836 r.