W ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”, zgodnie z diagnozą potrzeb uczniów planuje się uruchomienie kursów, w których łącznie z obszarów projektowych elektryczno-elektronicznego, mechanicznego i górniczo-hutniczego oraz innych zawodów i kształcenia ogólnego weźmie udział 455 uczniów. Uczniowie z liceów ogólnokształcących mogą brać udział w kursach, w których nie jest konieczna podbudowa merytoryczna z zakresu kształcenia zawodowego. Każdy uczeń ma możliwość wielokrotnego uczestnictwa w kursach.

Kursy zaplanowane w ramach projektu:

Obszar projektowy elektryczno-elektroniczny:

 • Kurs programisty CNC,
 • Kurs programowania C++,
 • Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów,
 • Kurs na uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1kV,
 • Kurs projektowania 3D Autodesk Inventor.

Obszar projektowy mechaniczny i górniczo-hutniczy:

 • Kurs spawania MAG 135,
 • Kurs spawania 111,
 • Kurs spawania TIG,
 • Kurs lakiernictwa samochodowego,
 • Kurs blacharstwa samochodowego,
 • Kurs diagnozowania instalacji LPG,
 • Kurs kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat. C.

Ponadto dla uczniów z w/w obszarów projektowych oraz dla uczniów liceów ogólnokształcących, jak również dla uczniów z innych obszarów projektowych zaplanowane zostaną kursy takie jak:

 • Kurs koparko-ładowarki,
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej,
 • Kurs rysunku AutoCad,
 • Kurs prawa jazdy kat. B,
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych.

Pliki do pobrania

 • REGULAMININ REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH I ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE I UNIWERSALNE dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia na kurs/zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne
 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z załącznikami (wypełniana tylko w przypadku  zakwalifikowania ucznia do danej formy wsparcia,  na pierwszych zajęciach kursu)

Załączniki do pobrania

 • pdf Regulamin rekrutacji 05_05_2021
  REGULAMININ REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH I ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE I UNIWERSALNE dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”
  Wielkość pliku: 461 KB Pobrania: 290