W 2023 roku powiat suski po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Środki finansowe otrzymały dwie szkoły:

  • Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej  w wysokości  4 000,00 zł., oraz
  • Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w wysokości 12 000,00 zł.

Organ prowadzący zapewnił wkład własny dla powyższych  szkół w wysokości 4 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in.: na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek oraz na zakup elementów wyposażenia  wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

W poprzednich dwóch latach powiat suski również pozyskał środki w ramach powyższego projektu.