29 listopada 2023 roku w Bibliotece Suskiej odbyła się jubileuszowa XX edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego “W cieniu jodeł‚ i świerków”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół naszego powiatu. Konkurs ma na celu odkrywanie piękna poezji i prozy autorów z naszego regionu oraz pielęgnowanie podbabiogórskiego dorobku kulturowego wśród młodzieży. Organizatorami konkursu była Biblioteka Suska i Powiat Suski.
W tym roku do rywalizacji przystąpiło szesnaścioro uczestników. Recytacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz szkoły średnie.Każdy z uczestników zaprezentował‚ dwa utwory, wiersz i prozę™, autorów z naszego regionu.

Recytacje oceniało Jury w składzie: Małgorzata Migas – polonistka, pracownik Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej, Regina Wicher – etnograf, animator kultury regionalnej, prezes Stowarzyszenia Śleboda, Andrzej Peć – etnograf, regionalista, Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
Oceniając występy poszczególnych wykonawców, jurorzy kierowali się takimi kryteriami, jak: dykcja, intonacja, dobór repertuaru do możliwości głosowych oraz zrozumienie tekstu, kultura słowa, nawiązanie do regionu, ogólny wyraz artystyczny.

Tegoroczny wybór był, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo trudny, ponieważ we wszystkich występach można było dostrzec niesamowite przygotowanie i zaangażowanie w deklamowane utwory.
Ostatecznie jurorzy zdecydowali się™ przyznać następują…ce nagrody:

Kategoria: UCZNIOWIE KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POWIATU SUSKIEGO
I miejsce: Martyna Malina – Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej
II miejsce: Wiktoria Frydel – Szkoła Podstawowa im. Św. J. Kantego w Bystrej Podhalańskiej
II miejsce: Mikołaj Kołacz – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce
III miejsce: Maria Lampart – Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej
III miejsce: Karolina Wilczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Naprawie
Wyróżnienie: Łucja Trybała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne

Kategoria: UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH Z POWIATU SUSKIEGO
I miejsce: Maja Kołodziejczyk – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
I miejsce: Oliwia Pyrtek – Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
I miejsce: Krzysztof Kubuszek – Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
II miejsce: Zofia Gąska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej
III miejsce: Maria Lenart – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Wyróżnienie: Maciej Sala – Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Powiat Suski. Nagrody laureatom wręczyli: Wicestarosta Suski – Zbigniew Hutniczak oraz Dyrektor Biblioteki Suskiej Wojciech Gach.

tekst i zdjęcia: Biblioteka Suska