W poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się uroczyste podpisanie umów potwierdzających dofinansowanie remontów dróg na terenie powiatu suskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wsród obecnych na sali byli: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Poseł na Sejm RP Krzysztof Kozik, dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Sławomir Dyl, Starosta Suski Józef Bałos, Wicestarosta Zbigniew Hutniczak, Skarbnik Powiatu – Dominika Żywczak, burmistrzowie, wójtowie i skarbnicy gmin z terenu powiatu suskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Jan Banaś i członek Zarządu Powiatu Piotr Surzyn.

Na początku uroczystości, którą prowadziła Joanna Paździo – I zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, głos zabrali: wojewoda Ł. Kmita, poseł K. Kozik i starosta J. Bałos, a następnie dokonano podpisania umów. Powiat Suski otrzymał środki na dofinansowanie remontów dwóch dróg powiatowych: dwóch odcinków drogi w Sidzinie o łącznej długości 465 m w kwocie 519.359,00 zł (koszt całej inwestycji to 649.198,92 zł) oraz dwóch odcinków drogi powiatowej w Makowie Podhalańskim (ul. Makowska Góra) o łącznej długości 570 m w kwocie 554.769,00 zł (koszt całej inwestycji to 693.462,19 zł). W obu przypadkach dofinansowanie z RFRD stanowi 80% wartości zadań.

Z kolei poszczególne gminy z terenu naszego powiatu uzyskały następujące wsparcie na remonty dróg gminnych: Budzów – 444.908,47 zł, Bystra-Sidzina – 382.012,00 zł, Jordanów (gmina wiejska) – 682.804,20 zł, Maków Podhalański – 641.240,94 zł, Stryszawa – 261.275 zł, Sucha Beskidzka – 153.920,40 zł, Zembrzyce – 332.533,00 zł.