Powiat Suski (Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej) przyłączył się do akcji sprzątania Gminy Zawoja w ramach inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego pod hasłem “Posprzątaj z nami Małopolskę 2023!”.

20 kwietnia 2023 r. sprzątanie Zawoi rozpoczęto inauguracją na rynku w Zawoi Centrum. Po przemówieniu Wójta Gminy Zawoja Marcina Pająka uczestnicy akcji zostali podzieleni na grupy i udali się w wyznaczone miejsca do sprzątania.

Pracownicy Starostwa Powiatowego wraz z pracownikami Babiogórskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Sucha oraz przedstawicieli Gminy Zawoi sprzątali teren przy pomniku w Zawoi Widły. Tylko na tym odcinku zebrano 60 worków 120 l odpadów.

Problem odpadów jest naprawdę duży, szczególnie widoczne jest to w lasach! Dlatego ważne jest uświadomienie nam wszystkim, jak ważne jest poszanowanie środowiska. Sprzątajmy po sobie i nie wyrzucajmy „śmieci” w miejsca ku temu nie przeznaczone.  Każdy z nas lubi czyste, zielone przestrzenie  dlatego szanujmy nasze środowisko i dbajmy o nie RAZEM!

W sprzątaniu w Gminie Zawoja brali udział: pracownicy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Urzędu Gminy Zawoja, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Żywcu,  Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Sucha, Babiogórskiego Parku Narodowego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ,,Zawoja’’ Sp. z o.o., uczniowie i nauczyciele szkół z terenu gminy.

Działanie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA „ Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”/LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005