Od stycznia 2021 roku Powiat Suski jest jednym z 28 współbeneficjentów projektu zintegrowanego  LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”.  To drugi w województwie ekologiczny projekt LIFE obok programu dedykowanego poprawie jakości powietrza.

Działania, które realizowane są/będą w ramach projektu finansowane są ze środków unijnych Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego Partnerów. Czas trwania projektu to lata 2021 – 2030.

Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 12.07.2021 r. w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu – przedstawiciele Komisji Europejskiej i polskiego rządu, uczelni wyższych, samorządu i instytucji publicznych. Podczas inauguracji partnerzy projektu otrzymali symboliczne sadzonki dębu, które zostały posadzone przy siedzibach. W Suchej Beskidzkiej zasadzono dąb przy budynku Starostwa Powiatowego, który będzie wzrastać wraz z rozwojem projektu.  

Program LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest idealnym uzupełnieniem działań, które Powiat Suski realizuje od roku 2009 roku. Do tej pory Powiat Suski (Wydział Środowiska) realizował/realizuje projekty inwestycyjne, w ramach których pozyskano środki zewnętrzne
i zamontowano w Powiecie na budynkach jednorodzinnych 5302 instalacje OZE (w tym 4372 instalacje solarne, 841 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła) oraz instalację solarną na Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.  Poza wsparciem finansowym do instalacji OZE Powiat Suski pozyskał również środki zewnętrzne do  wymiany 209 kotłów oraz utylizacji 6087 ton azbestu.

Obecnie Powiat Suski czeka na nową perspektywę finansową. Na ten moment złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego Powiat Suski chciałby wykonać 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach powiatowych oraz termomodernizację jednego obiektu użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła. Wykonanie inwestycji zależeć będzie od przyznania dofinansowania.

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA został stworzony w odpowiedzi na jeden z największych globalnych problemów, jakim są zmiany klimatu, które dotykają każdego z nas. Zapobieganie zmianom klimatu jest potrzebne od zaraz, dzięki temu programowi będziemy chcieli m.in. edukować społeczność aby każdy z nas wprowadzał nawyki przyjazne środowisku.  Postępujące zmiany klimatu są odczuwalne na całym świecie, dlatego musimy podjąć działania już teraz, aby zapewnić sobie oraz przyszłym pokoleniom możliwość życia w zdrowym środowisku.

Cele oraz planowane działania projektu są bardzo obszerne lecz głównym celem projektu jest wypracowanie modelu działań w zakresie klimatu. Istotnym jego punktem jest m.in. promocja odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej. Klimatyczny program LIFE wpisuje się w ogólnopolską strategię klimatyczno-energetyczną oraz unijne cele Europejskiego Zielonego Ładu. O projekcie szerzej możecie Państwo poczytać na stronie projektu https://www.klimat.ekomalopolska.pl/, zachęcamy również do obserwowania mediów społecznościowych projektu: „EkoMalopolska dla Klimatu” – link: https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu   oraz Powiatu Suskiego pn.: „Powiat Suski dla Klimatu” – link: https://www.facebook.com/Powiat-Suski-dla-Klimatu-236081651656515  

Jednym z pierwszych zadań należących do Powiatów, którzy przystąpili do tego projektu było zatrudnienie Doradcy ds. klimatu i środowiska.  W Powiecie suskim na stanowisku Doradcy ds. klimatu i środowiska została zatrudniona Pani Paulina Tokarz-Mansour. Koordynatorem projektu jest Naczelnik Wydziału Środowiska Pan Paweł Dyrcz.  

Innowacja, która będzie dostępna w ramach projektu LIFE to aplikacja OZE, która zaprezentuje interaktywne mapy potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Małopolski i Śląska. Narzędzie zawierać będzie kalkulator kosztów, pomoże więc w wyborze inwestycji OZE. Istotnym elementem projektu będą też szkolenia dedykowane instalatorom, nadzorowi budowlanemu, inspekcji handlowej, których zakres tematyczny będzie obejmował rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej.

Powiat Suski, Wydział Środowiska jak dotąd realizował głównie programy inwestycyjne, pozyskał środki zewnętrzne dzięki, którym było możliwe finansowanie instalacji OZE, wymiana pieców, utylizacja azbestu. Co więcej  Powiat Suski, Wydział Środowiska cały czas edukuje społeczność w zakresie przyjaznych środowisku działań. Na stronie www.eko.powiatsuski.pl znajdziecie Państwo zakres działań jakie Powiat Suski zrealizował/realizuje oraz widnieją również informacje o dostępnych innych źródłach finansowania m.in.: program Czyste Powietrze, Mój Prąd, link do strony gdzie zbiorczo macie Państwo zestawione dostępne programy: https://eko.powiatsuski.pl/ekoprojekty/inne-dzialania/ 

W ramach realizacji projektu LIFE Powiat Suski planuje wyjść na zewnątrz przez  inicjowanie wspólnych działań takich jak kampanie edukacyjne mające na celu podnieść świadomość ekologiczną Mieszkańców na temat  zmian klimatu, przyczyn tych zmian oraz sposobie zapobiegania dalszej degradacji środowiska.  W ramach kampanii edukacyjnych poruszone zostaną tematy odpowiedzialności człowieka za kryzys klimatyczny oraz negatywnego wpływu zmian klimatu na zdrowie i gospodarkę. Powiat Suski ma nadzieję, że będzie mógł liczyć na wsparcie zarówno Gmin/Miast Powiatu suskiego jak i również jednostek powiatowych.

Partnerami projektu są: Województwo Małopolskie, Ministerstwo Rozwoju
i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu, Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus, Europejskie Centrum Czystego Powietrza,  Miasta Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Realizację projektu wspierają: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Artykuł sporządzono w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego” finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.