Typ kolektorów, moc instalacji
Hewalex KS 2000 TLP płaskie, 55,5kW

Ilosc kolektorów, powierzchnia czynna
37 szt, 67m2

Przewidywana redukcja:
– zanieczyszczeń – 16 ton/rok
– zużycia paliwa – 2 800 m3 gazu, 38 494 kWh/rok energii elektrycznej
– kosztów – 25 930zł/rok

Zakres pozostałych prac
Zbiorniki 3 x 800 l, wymienniki ciepła, regulatory oraz ciepłomierze, naczynia przeponowe, automatyka sterująca, konstrukcje wsporcze, instalacja rurowa

Dotychczasowy sposób przygotowania CWU
podgrzewacze elektryczne i kociol gazowy 3x24kW

Koszt instalacji
164 812 zl

Źródła finansowania

67 000 zł dotacja Fundacja Ekofundusz w Warszawie
57 882 zł dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
33 880 zł dotacja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
6 050 zł wkład własny

{gallery}galerie/artykuly/r2008/dps-makow-solary{/gallery}