postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na Zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.”Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: ac16071f-0f60-4c5f-a930-1d4a3f24f6b5

dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 01.06.2021r.):

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 09.06.2021 g. 10:20)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 09.06.2021r.)

wynik postępowania (Opublikowano dnia 05.07.2021r.)

Załączniki do pobrania