Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie: Modernizacja energetyczna budynku Schroniska Młodzieżowego w Sidzinie (dawniej Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie w ramach Programu zwiększania wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000… – etap III budynki użyteczności publicznej

Dokumentacja postępowania:

Zmiana swz oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 19.07.2023r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 28.07.2023r. godz. 11:17)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 28.07.2023r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 23.08.2023r.)