Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2023r. Poz. 1605 z późn. zm.) na Wykonanie i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b w 2024 r.

dokumenty zamówienia:

Zmiana swz z dnia (Opublikowano dnia 11.12.2023r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 14.12.2023r. g. 11:05)

Informacja dot. złożonych ofert w postępowaniu (Opublikowano dnia 14.12.2023r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 29.12.2023r.)