Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej K1697 Kuków- Lachowice-Koszarawa w m. Lachowice, remont drogi powiatowej 1683K w m. Sidzina oraz remont drogi powiatowej 1714K (ul. Makowska Góra) w m. Maków Podhalański

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 25.08.2023r. g.11:30)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 25.08.2023r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 06.09.2023r.)

Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej w części nr 2 (Opublikowano dnia 12.09.2023r.)