Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na Wykonanie  procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka

Dokumenty postępowania:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.03.2024r.

Zmiana SWZ z dnia 22.03.2024 (Opublikowano dnia 22.03.2024r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 26.03.2024r. g. 11.25)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 26.03.2024r.)

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (Opublikowano dnia 17.04.2024r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 08.05.2024r.)