W sobotę 18 listopada 2023 r. salę Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie Dolnej wypełniło 13 bogato zastawionych stołów, przygotowanych przez koła gospodyń i stowarzyszenia regionalne z terenu powiatu suskiego oraz reprezentację Zespołu Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej, startujące w XXI Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych “O Złotą Warzechę”, którego motywem przewodnim były w tym roku potrawy z fasoli.
Wszystkich zebranych na sali powitali gospodarze imprezy: wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie Renata Chudzik, następnie głos zabrali senator RP Andrzej Pająk, dyrektor biura poselskiego posła na sejm RP Flipa Kaczyńskiego Piotr Hajnosz oraz starosta Józef Bałos. Wśród obecnych gości nie zabrakło także m.in. przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego Jana Banasia, burmistrzów Makowa Podhalańskiego i Suchej Beskidzkiej Pawła Sali i Stanisława Lichosyta, a także radnych powiatowych i gminnych z przewodniczącą Rady Gminy Stryszawa Krystyną Wajdzik oraz Waldemara Pieczary, przedstawiciela Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Potrawy i nalewki oceniane były oddzielnie przez dwie pracujące równolegle komisje konkursowe. Pierwsza z nich, w składzie: Jolanta Graczek – nauczyciel, specjalista żywienia człowieka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu (przewodnicząca komisji), Barbara Słonka-Gibas – nauczyciel, specjalista żywienia człowieka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Halina Miśkowiec – nauczyciel, specjalista żywienia zbiorowego, oceniała dania, klasyfikowane w dwóch kategoriach: potrawy typowo regionalne (tradycyjne) oraz potrawy współczesne oparte na tradycjach regionalnych. Nalewkami natomiast raczyła się pięcioosobowa komisja w składzie: Andrzej Peć – etnograf, regionalista, dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (przewodniczący komisji), Krzysztof Kołacz – sekretarz powiatu, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Marcin Leśniakiewicz – przewodnik turystyczny, historyk, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Dariusz Gorycki – przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej, Marian Łaciak – radny Rady Gminy Stryszawa. Po burzliwych obradach przewodniczący obu komisji ogłosili ze sceny wyniki, które przedstawiają się następująco:

W kategorii – potrawy typowo regionalne:
I miejsce – KGW „SWOJSKA GROMADA” Juszczyn za zupę fasolową na żytnim zakwasie,
II miejsce – Stowarzyszenie “Nasza Skawica” za kapustę kiszoną z fasolką i ziemniakami,
III miejsce ex aequo – KGW Stryszawa Dolna za fasolę Jaś z suszonymi śliwkami oraz ZS im. W. Witosa za zupę fasolową,
wyróżnienia – KGW Wieprzec za michę furmana oraz KGW “Wysoczanki” z Wysokiej za zupę fasolową;

W kategorii – potrawy współczesne oparte na tradycjach regionalnych:
I miejsce – KGW „SWOJSKA GROMADA” Juszczyn za pierogi z fasolą i wędzonym twarogiem,
II miejsce – Stowarzyszenie „NASZA WIEŚ ŚLESZOWICE” za fasolowe smarowidło wegetariańskie,
III miejsce – KGW “LUBNICZANKI” Lachowice za pieczone pierogi z fasolą i sosem grzybowym,
wyróżnienie – KGW Kurów za pasztet z fasoli z grzybami;

W kategorii – tradycyjne nalewki:
I miejsce – Stowarzyszenie KGW “SIEDLISKO – STRYSZAWA GÓRNA” za orzechówkę robioną przy blasku księżyca,
II miejsce – Suskie Stowarzyszenie Kobiet „SAMOPOMOC” za nalewkę z białego bzu,
III miejsce – KGW Hucisko-Pewelka za nalewkę owocową “Cztery pory roku”,
wyróżnienie – KGW Targoszów za nalewkę z truskawek.

Wszystkie grupy otrzymały nagrody pieniężne, pamiątkowe dyplomy i symboliczne drewniane łyżki, a laureaci – tradycyjnie „złote warzechy”. Przedstawicielki poszczególnych grup odebrały nagrody z rąk starosty Józefa Bałosa oraz wójta Rafała Laska. Dodatkowo wyróżnienia specjalne – nagrody rzeczowe Małopolskiej Izby Rolniczej otrzymały: KGW Stryszawa Dolna i KGW “SWOJSKA GROMADA” Juszczyn. W imieniu prezesa MIR Ryszarda Czaickiego nagrody te wręczył radny Rady Powiatu Suskiego Artur Kruźlak.

O oprawę artystyczną imprezy zadbał zespół regionalny “Kapela spod Jałowca”. Głównym organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz Urząd Gminy w Stryszawie.

***

***