Przetarg nieograniczony na Dostosowanie i poprawę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kurów w jednostce ewidencyjnej Stryszawa

dokumentacja postępowania:

ogłoszenie o zamówieniu opu. w duue.pdf

ogłoszenie o zamówieniu przesłane do duue.pdf

siwz- kurów.doc

załaczniki do siwz wz.272.2.2020.wg kurów- klucz publiczny.zip

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami siwz.

Klucz publiczny służący do szyfrowania ofert znajduje się w folderze “załaczniki_do_siwz_wz.272.2.2020.wg_kurów-klucz_publiczny.zip”

Zmiana siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.06.2020r.:

(Opublikowano dnia 15.06.2020 r.)

zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do duue.pdf

pismo wz.272.2.2020.wg.1 z dnia 15.06.20r.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

(Opublikowano dnia 03.07.2020r.)

informacja z otwarcia ofert 2.wg.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

(Opublikowano dnia 14.07.2020r.)

wynik wz.272.2.2020.wg.pdf