Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie: Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych- II

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty na realizację (Opublikowano dnia 20.09.2023r. g.10:30)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 20.09.2023r.)

unieważnienie części nr 2 (Opublikowano dnia 22.09.2023r.)

wynik postępowania część nr 1 (Opublikowano dnia 04.10.2023r.)