W ramach projektu “Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o kursach:

 1. Kurs koparko – ładowarki

łączna ilość miejsc 30 w tym:

 • Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 14 miejsc,
 • Zespół Szkół im. bł ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie 16 miejsc,

czas trwania kursu: 134 godziny

 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej

łączna ilość miejsc 30 w tym:

 • Zespół szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 20 miejsc,
 • Zespół Szkół im. bł ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie 10 miejsc,

czas trwania: 134 godziny

 • Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

łączna ilość miejsc 30 w tym:

 • Zespół szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 35 miejsc,
 • Zespół Szkół im. bł ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie 20 miejsc,

czas trwania: 42 godziny

W ww. kursach mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni  uczniowie

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej – Sekretariat szkoły (pok. 110)
  1. Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie – u Lidera Szkolnego Pani Doroty Tobiasz

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Kurs koparko – ładowarki:
 2. Zespół szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej  od 02.09.2021r. do 09.11.2021r.,
 3. Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie od. 06.09.2021r. do 27.09.2021r.
 4. Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 5. Zespół szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej  od 02.09.2021r. do 09.11.2021r.,
 6. Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie od. 06.09.2021r. do 27.09.2021r.
 7. Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 8. Zespół szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej  od 02.09.2021r. do 09.11.2021r.,
 9. Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie od. 06.09.2021r. do 27.09.2021r.

Wyniki rekrutacji będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Projektu w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach i zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: w sekretariacie szkoły, u szkolnego lidera projektu, w biurze projektu Wydział Edukacji, ul. Kościelna 5b, 34-205 Sucha Beskidzka

WAŻNE!

 • WSZYSTKIE DOKUMENTY WYPEŁNIAMY CZYTELNIE! Niedopuszczalne jest stosowanie poprawek, skreśleń, korektora itp.,
 • Należy podać wszystkie wymagane informacje! Nie zostawiamy pustych pól! (za wyjątkiem danych, które Państwa nie dotyczą,)
 • Jeśli drukujesz dokumenty samodzielnie – MUSZĄ być wydrukowane wszystkie znaki znajdujące się na stronie!
 • Jeśli jesteś niepełnoletni – dokumenty rekrutacyjne oprócz Ciebie MUSI podpisać Twój opiekun prawny!

Pliki do pobrania

 • REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH I ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE I UNIWERSALNE dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia na kurs/zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne