W poniedziałek, 21 marca  starosta suski Józef Bałos i wicestarosta Zbigniew Hutniczak podpisali z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  1684K Jordanów – Mąkacz – Bystra”.   

W ramach przedsięwzięcia planowany jest remont odcinka drogi o długości 1,1 km w miejscowości Jordanów i Bystra.  Zakres robót obejmuje m. in. umocnienie korpusu drogi, położenie nowej nawierzchni,  kanalizację deszczową, budowę chodnika, instalację oświetlenia, oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Kwota wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 50% wartości zadania, którego koszt  oszacowano na  ok. 2,5 mln złotych.