W programie sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 29 czerwca, zaplanowana została uroczysta część, podczas której, wręczono odznaczenia i podziękowania przedstawicielom Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja” z Suchej Beskidzkiej. Obchodzony w czerwcu Światowy Dzień Krwiodawcy był dobrą okazją do wyrażenia na forum rady powiatu wdzięczności krwiodawcom za ich bezinteresowną pomoc i poświęcenie. Doniosłość i rangę tego wydarzenia wzmocniła obecność na tej uroczystości Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, który, w asyście Starosty Suskiego Józefa Bałosa dokonał dekoracji.

Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i za krzewienie idei czerwonokrzyskiej otrzymali: Grzegorz Dobranowski i Stanisław Żywczak, a Brązowe Krzyże Zasługi: Grzegorz Fortuna (w jego imieniu odznaczenie odebrała żona) i Tomasz Pochroń. Nadane przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wręczone zostały: Lidii Sternal, Marcinowi Błachutowi, Bogdanowi Harankowi, Grzegorzowi Harańczykowi, Robertowi Kulce, Jackowi Kucie, Andrzejowi Pieczarze, Zygmuntowi Pietrusie, Dariuszowi Porębskiemu.

Czterej członkowie Klubu HDK PCK „Nadzieja”: Andrzej Antos, Dariusz Knapczyk, Robert Mędrzak, Andrzej Parchański wyróżnieni zostali Odznakami Honorowymi PCK, którymi udekorowali ich starosta Józef Bałos i prezes klubu Wiesław Młyński.

Wszystkim zaproszonym na sesję honorowym dawcom krwi starosta Józef Bałos i przewodniczący Jan Banaś złożyli serdeczne podziękowania oraz wręczyli im w imieniu władz i rady powiatu kwiaty i okolicznościowe statuetki. Szczególne słowa podziękowania i uznania skierowane zostały do prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja” z Suchej Beskidzkiej Wiesława Młyńskiego. Na zakończenie tej uroczystej części sesji głos zabrał wojewoda, który również podziękował wszystkim bezinteresownie dzielącym się bezcennym darem krwi.

Galeria I

Galeria II