6 listopada odbędą się uroczystości związane z odsłonięciem pomnika Walerego Goetla, patrona jednego z zespołów szkół w Suchej Beskidzkiej. Społeczność szkolna przygotowuje się do tego wydarzenia m.in. poszerzając wiedzę na temat życia i dokonań tego wybitnego polskiego naukowca urodzonego w Suchej.
24 października 2023 r. w murach ZS im. W. Goetla wygłosił prelekcję Andrzej Peć – dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. Wykład dotyczył życia i działalności W. Goetla, a był przygotowany w ramach projektu realizowanego przez Powiat Suski, dofinansowanego ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pt. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023” pochodzącym z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

info: ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej