W dniu 21 maja br. w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie miało miejsce oficjalne podpisanie kolejnej umowy dotacyjnej mającej na celu wsparcie finansowe prowadzonego od 2018 roku kierunku eksperymentalnego technik jeździectwa. Technik jeździectwa kształcący w kwalifikacjach:Jeździectwo i Trening Koni” oraz „Instruktor Jeździectwa” jest kierunkiem eksperymentalnym, który uruchomiony został po  akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Turystyki i Sportu oraz uzyskaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach kontynuacji pomocy finansowej dla szkolenia praktycznego uczniów w Zespole Szkół w Jordanowie, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w bieżącym roku kwotę w wysokości 200 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć praktycznych, które realizowane są w Ośrodku Jeździeckim „Bór” w Toporzysku. Obecnie na kierunku technik jeździectwa kształci się 48 uczniów technikum. Swoje umiejętności jeździeckie doskonalą w w/w Ośrodku,  który udostępnia konie, sprzęt jeździecki, krytą halę i ujeżdżalnie zewnętrzne na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły.  Koszty prowadzonych zajęć są wysokie, jednak dzięki  środkom finansowym powiatu suskiego jako organu prowadzącego oraz dofinansowaniu  Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest ich właściwe prowadzenie. Warto podkreślić, że jest to jedyny taki kierunek w Polsce prowadzony jako eksperyment pedagogiczny pod opieką naukową uczelni wyższej.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.