Zarząd Powiatu Suskiego informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2024 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonano wyboru następujących ofert:

1.na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a)oferta złożona przez Stowarzyszenie „Nowy Juszczyn”: „Wydanie przez Zespół Regionalny „ZBYRCOK” płyty CD wraz z teledyskiem z utworami regionu Podbabiogórza”; kwota przyznana: 9000 zł,
b)oferta złożona przez Fundację Artystyczną Teraz: „6. Potknij się o Jazz”; kwota przyznana: 3500 zł;

2.na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4700 zł,
b)oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień”: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 5000 zł,
c)oferta złożona przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju reprezentowany przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 5300 zł,
d)oferta złożona przez Suski Klub Lekkoatletyczny: „Organizacja zawodów lekkoatletycznych o zasięgu wojewódzkim”; kwota przyznana: 5000 zł;

3.na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Odnowa i konserwacja górskich szlaków turystycznych”; kwota przyznana: 7000 zł;

4.na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
a)oferta złożona przez Grupę Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka: „Utrzymanie gotowości ratowniczej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach na terenie Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 7000 zł,
b)oferta złożona przez Klub Honorowych Dawców Krwi Nadzieja w Suchej Beskidzkiej: „Promocja i organizacja akcji krwiodawstwa na terenie Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 3000 zł.